Essensen i mit terapeutiske virke…

Vågen opmærksomhed, indlevelse, lydhør nærværelse og “skræddersyet” hjælp til selvhjælp ser jeg som mine fornemste opgaver i terapi.

Dette betyder dels, at jeg ser en stor terapeutisk værdi i at være vågen overfor alt det, som kroppen fortæller, som bevidstheden forsøger at undertrykke. Dels er jeg meget opmærksom på at møde og anerkende det enkelte menneske, hvor det er i sin selvforståelse. Jeg prøver altså at “forstå, hvad klienten forstår” – og at gøre mine egne iagttagelser – som afsæt for det videre arbejde. Og vigtigt er, at processen sker med klientens vilje. I terapien gør jeg brug af forståelser og teknikker fra flere inspirationskilder, såsom NLP, kunstterapi,gestaltterapi og Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi (ISTDP), som jeg er trænet indenfor.

Forståelsesrammen og primære metodiske tilgang for min terapi er dog Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en af de nyere bølger indenfor Kognitiv Adfærdsterapi. Her er fokus ikke i sig selv – som ved en del andre retninger – på en reduktion af følelsesmæssige symptomer, dette er dog hyppigt forekommende som en kærkommen sidegevinst! Fokus er heller ikke på at blive perfekt, det bliver vi aldrig, der er vi alle i samme båd ;D

At opnå psykologisk fleksibilitet er kernen i ACT. Det, som typisk opleves er, at man bliver mindre psykisk fastlåst, mere fri, hvor man før måske var fastlåst, og med et mere afslappet forhold til ens tanker og følelser.

Terapien har 6 kerneprocesser (for nærmere info, skriv gerne til mig). Een af disse går ud på at leve værdibaseret. Dette betyder at leve ud fra, hvordan du inderst inde ønsker at behandle dig selv, og hvordan du ønsker at være som forælder, søn/datter, partner, ven, kollega, arbejdsgiver/-tager mv.

Vi arbejder på nogle positive konkrete mål, som du kan handle på. Disse mål skal være i overensstemmelse med dine unikke værdier og det liv, som du ønsker at leve, uden naturligvis at skade andre.

I terapien vil du også få hjælp til at rumme voldsomme følelser som sorg, angst eller vrede/raseri, såvel som depressive følelser og fravær af at kunne mærke dig selv. Ligeledes kroniske smertetilstande vil blive nemmere at rumme. Og derfra bevæge dig tættere på at være i relationer og i livet, sådan som du ønsker det.

Som redskab til at kunne rumme dine følelser benyttes bl.a. mindfulnessøvelser . Her er fokus på åbenhed og accept overfor det, der er, fremfor hvordan du tror, eller gerne vil bestemme, at tingene er. Du oplever også, at du får et forhold til dine tanker og følelser fremfor at være smeltet sammen med disse. Du mærker dig selv mere fuldt og helt, på en mere nuanceret måde, fysisk/mentalt /socialt/ følelsesmæssigt.

Ved at modvirke sammensmeltningen mellem dig og dine tanker og følelser, kan du leve mere, som du ønsker. Som sidegevinst vil du opleve dig mindre hæmmet. Følelser og smertetilstande føles typisk mindre rystende, bestemmende eller kaprende, og mentale blokeringer opløses, så du er mere fri som person. I stedet for at være fanget af- og sammensmeltet med dine tanker, følelser og smerter, bliver disse mere afgrænsede “sider af dig” fremfor at du ER disse overvældende tanker og følelser. Derved oplever du dig som meget mere og andet og overvældes ikke så voldsomt.

Terapien lover ikke, at du kommer af med alle ubehagelige og svære følelser, men gennemgår du et terapiforløb, vil du forhåbentlig mærke, at du er mere DIG, med øget mod og selvværd. Ligeledes en oplevelse af større livskvalitet med -mening, som giver konkurrence til at lade dig svække af svære følelser. Deraf også mere plads til glæde, begejstring mv.

Som terapeut tillader jeg mig at stille både ”skarpe” og ”dumme” spørgsmål, som kan være med til at bryde onde cirkler og udvide muligheds- og handlingsrummet i livet. Jeg tror på menneskers kapacitet til forandring via kommunikation, handling og refleksion. Ellers ville jeg ikke virke som psykolog.