Coaching

Jeg tilbyder coaching til brug for personlig såvel som faglig afklaring og udvikling. Det kaldes også lifecoaching og erhvervscoaching.

Målgrupper kan være enkeltpersoner, par, familier, arbejdsgrupper, chefer mv.

Det er afgørende for resultatet, at vi aftaler et nærmere defineret problem (en “udfordring”) og et nærmere defineret mål, som personen vil stille skarpt på. Målet skal føles godt i maven – det er altafgørende!

Min personlige stil er at arbejde procesorienteret – måske mere end de fleste coaches. Procesorienteret betyder, at man erkender, og accepterer, at man kan blive klogere i processen og derfor giver sig lov til eventuelt at justere på sine mål.

Som uddannet og erfaren klinisk psykolog har jeg den fordel, at jeg ud over coaching-redskaber har gode forudsætninger for at opfatte-, forholde mig til – og håndtere komplekse personlige og sociale problemstillinger, der måtte dukke op i et coachingforløb.

Når jeg coacher, tilbyder jeg afklarende, øjenåbnende og vækstfremmende spørgsmål, hvor personen finder svarene inden i sig selv. I denne proces yder jeg støtte til, at personen kan formå at lytte til sine egne behov og følelser. Og sætte sig nye mål eller fastholde motivationen for at opfylde allerede satte mål. I forløbet vil man opleve at blive mere klar og mere nuanceret i sine refleksioner omkring sit eget og andres liv.

I coachingforløbet bruges en række forskellige teknikker til hjælp for at nærme sig sit mål, bl.a. guidet visualisering (se målet opnået for sit indre blik) og “fremtidshistoriefortælling” (fortælle om dengang jeg opnåede mit mål, som om du allerede har været der længe). Derved indstiller hjernen og følelserne sig på at arbejde henimod dit mål.

Min personlige coachingstil adskiller sig fra nogle af de, som meget kategorisk tænker “alt er muligt”, og “er der vilje, er der vej”, “du skal bare tænke positivt”. Alt for mange støder panden imod en mur, fordi de ikke forholder sig til de barske realiteter. Vi er ikke født lige, og nogle har så mange odds imod sig i forhold til deres drømme, at det er bedre at finde nogle realistiske mål, som rent faktisk giver succes og livskvalitet.

Hvis jeg fornemmer, at dine målsætninger ikke harmonerer med dine ressourcer (fx intellektuelt, personlighedsmæssigt, psykisk, socialt og økonomisk), vil jeg påtage mig det ansvar at gøre dig opmærksom på min betænkelighed. Således vil jeg fx gøre dig opmærksom på, hvis jeg ser, at du med dine ambitioner er i fare for at udvikle en alvorlig stressreaktion. Ligeledes vil jeg dele med dig, hvis jer opfatter, at du er alt for forhippet på at nå nogle mål, fx at gøre karriere, for at kompensere for et lavt selvværd.

Hvad du så end vælger i sidste ende er fuldt og helt dit valg, og med mindre jeg vurderer, at du er ude på et alvorligt skråplan, som jeg ikke vil støtte dig i, vil jeg naturligvis igennem coachingen stille dig de bedst mulige spørgsmål, som kan fremme din ønskede udvikling.

Der kan være mange grunde til at opsøge en coach. Nogle grunde kan f.eks. være:

Du vil stoppe med en dårlig vane eller livsstil, fx rygning og “arbejdsnarkomani”. En følelse af stilstand og glædesløshed i dit liv – ønske om samtaler, der kan bringe dig videre.

Stressbelastning

En masse spændende idéer til dit liv, men ubeslutsomhed og rådvildhed om, hvor du skal starte og slutte.

2012 02 26 12.30.31 - Psykolog Haderslev