Psykolog

Anneli Sejer Iversen

Coachingeksempler

Lene er langvarigt stresset i sit arbejde og på hjemmefronten. Hun ønsker forandringer i sit liv. Hun mener forandringen skal starte på jobfronten

...men hun føler sig rådvild, har svært ved at "lande" på et svar på, hvad det egentlig er, hun har brug for, og hvad der skal til for at opnå dette. Coachingsamtalerne centrerer sig om følgende:

  • Afklaring af din nuværende jobmæssige situation - hvorfor overvejer du at søge nyt arbejde? Hvad vil du væk fra, hvad vil du hen imod?
  • Kan dine problemer løses- og dine ønsker rummes indenfor dit nuværende arbejde, med de kollegaer du har og indenfor den organisation, du måtte arbejde indenfor? Eller skal du "søge nye udfordringer" et andet sted?
  • Hvad stresser dig på hjemmefronten? Hvornår er du afslappet hjemme? Hvad kan du gøre ved stressorerne? Hvordan kan du gøre mere af det, der får dig til at slappe af? Hvad vil du gøre anderledes? Viser det sig, at Lene har et problem, der hedder "nissen flytter med" på grund af uhensigtsmæssige personlige mønstre, vil jeg muligvis anbefale Lene at overveje psykoterapi i stedet for coaching.
  • Handlingsplan - hvad, hvordan, hvornår - mål og delmål - specifikt, målbart, accepteret, realistisk, tidsnært. I forløbet gøres brug af en række teknikker til at fremrykke, at du når dit mål, og at du kommer godt i mål.

Martin er jobsøgende

....men er i bund og grund i tvivl om, hvilken retning, han ønsker sit arbejdsliv og liv i øvrigt skal tage. Martin har over lang tid ikke haft meget tid til sin familie og venner og føler han er ved at miste følingen med dem, han holder mest af. Han spekulerer også en del over, hvilke slags jobs, han skal gå efter, og hvordan hans ansøgninger skal udformes. Han ønsker samtidig at blive afklaret omkring, hvordan han skal præsentere sig og forholde sig ved en jobsamtale. De mange åbne spørgsmål tårner sig op, og Martin han har svært ved at samle sig om at komme til klarhed over sin situation. I den indledende samtale aftaler vi at lave følgende coachingplan:

  • Behovsanalyse - hvor er du i dit liv, hvad er dine nuværende og langsigtede behov og mål? Hvilke grundlæggende behov imødekommes eller svigtes, afhængig af de valg, du træffer? Hvad er vigtigst for dig, og hvad kan du undvære?
  • Hvordan forbereder du dig, som jobsøgende, relevant og optimalt til en jobsamtale?
  • Hvordan "sælger" du dig selv bedst muligt i en jobsamtale og med dit "sande jeg" i behold ?
  • Hvordan lærer du af de erfaringer, du gør dig som jobsøgende?
  • Hvordan får du balance imellem arbejdsliv og privatliv?

Kontakt

Psykologhuset Haderslev
Psykolog Anneli Sejer Iversen
Mariegade 5
6100 Haderslev
 
Tlf. 22 40 12 80
 
info@psykolog-haderslev.dk