Hvorfor vælge en psykolog?

En universitetsuddannet psykolog (cand.psych) har gennemgået mindst 5 års fuldtidsuddannelse indenfor en lang række videnskabelige psykologiske discipliner som personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, humanbiologi, sprogpsykologi, almenpsykologi, psykiatri, og en lang række anvendelsesorienterede metodefag. I studieforløbet indgår praktik og mange har studierelevant arbejde i uddannelsesperioden.

Som universitetsuddannet klinisk psykolog med speciale og efteruddannelse i psykoterapi er min spidskompetance dels at udarbejde en “problemformulering”, hvor personens følelsesmæssige problem tydeliggøres.

Dette sker igennem en særlig faglig skarphed på de personlige og interpersonelle psykologiske faktorer og triggere i nutid og fortid, som bringer vedkommende til min klinik.

Endvidere må der gøres grundige “metodeovervejelser” – således, at jeg udfra klinisk erfaring og forskning i terapieffekt, foreslår de interventioner og metodiske tilgange, som jeg skønner må være mest hjælpsomme for netop den person/familie/par, som har opsøgt mig. Som uddannet psykolog skal jeg også have en erkendelse, samt idéer til en plan B og C, hvis ikke behandlingen skrider fremad som forventet.

Uden ovennævnte grundige analyse/udredning i starten af terapien, ville vi nemt risikere at “fægte i blinde” og i bedste fald kunne vi håbe på max. placeboeffekt.

Når du møder en psykolog i klinisk praksis, er det altafgørende, at du føler dig set, hørt, anerkendt og passende udfordret, som den du er. Du skal også populært sagt føle, at “kemien er i orden”, således at du kan føle dig tryg ved at åbne dig. Jeg lægger derfor også vægt på at fortælle, at al feedback til mig hilses meget velkommen, således at der ikke kører “støj på modtage-/sendekanalen”, imens vi taler sammen.

Vigtigt for mig er, at jeg møder personen med indlevelse og sympati, der hvor han/hun er i nuet og i sit liv og sine forventninger til terapien.

Du skal endvidere opleve, at du som person kommer før metoden! Ingen skal opleve at blive låst fast i een type intervention. Der skal være fokus på dine personlige problemer, styrker, behov og præferencer, hvorfor jeg har en stor metodisk bredde at trække på.

Først da kan vi opbygge en alliance, hvor vi samarbejder optimalt omkring opnåelsen af et mål.