Psykoterapi

Har du brug for personlig og professionel hjælp til en følelsesmæssigt belastende tilstand?

Jeg modtager mennesker med en lang række forskellige psykiske udfordringer og problemer, som der ikke tilbydes psykologisk behandling for indenfor psykiatrien.

Det være sig utryghed og angst (fx socialangst, lavt selvværd, lav selvtillid, højt kontrolbehov, præstationsangst og eksamensangst), fobier, langvarig stress, belastnings- og tilpasningsreaktioner (udmattelse, “udbrændthed”/”binyretræthed”), nedtrykthed og depression, kroniske smerter, mén efter fysiske, seksuelle og psykiske overgreb (fx mobning, hustruvold, incest), posttraumatisk stress (PTSD), vredesproblematik, kompliceret sorg, ensomhed, rodløshed o.m.a.

Personer jeg ser i terapi har naturligvis forskellige mål med at komme hos mig. Ofte drejer det sig om at opnå en følelse i livet af større tryghed i sig selv, mere mod/vovemod, at høre til blandt andre mennesker, opnå større personlig integritet og stabilitet (stå ved sine værdier), mening, øget glæde, og større helhed og sammenhæng i hverdagen.

Mange ønsker redskaber til at klare livet, fx:

  • hvordan jeg kan være mere afbalanceret, være med mine følelser og negative tanker uden at blive så voldsomt påvirket og styret af dem?
  • hvordan kan jeg blive mere følelsesmæssigt fri, med selvtillid, fremfor at belastes af bekymringstanker, katastrofetanker, selvnedgørende tanker, angst mv.?
  •  hvordan kan jeg slippe tendensen til kontrol og styring?
  •  lære at sige fra og sige til…

Igennem egen livserfaring og fortsat faglig åbenhed og nysgerrighed som uddannet psykolog siden år 2000, har jeg en bred og dybdegående forståelse af en lang række psykologiske problemstillinger og terapiformer. Dette bevirker, at jeg har mange faglige traditioner og ressourcer at trække på i mine terapier, herunder Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Jungiansk og intuitiv kunstterapi og drømmearbejde, naturterapi, gestaltterapi, NLP og mindfulnessmeditation.

Min primære tilgang er dog Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en nyudvikling indenfor kognitiv adfærdsterapi. Indenfor ACT kigger man på det hele menneske fremfor at være sygdomsbaseret og lave symptombehandling. Fremfor at “knokle på” med at reducere ubehagelige følelser, som vi alligevel ikke kan undgå i vores liv, så lærer du i stedet at omgås tanker og følelser på en ny måde. Indenfor ACT betones processer som personlige værdier, mindfulness og accept af vilkår, der ikke kan ændres.

ACT-terapiens kerne er at yde hjælp til at opnå større psykologisk fleksibilitet, hvilket betyder, at du er mere mere mentalt og adfærdsmæssigt fri / mindre fastlåst i kontrolstrategier, som er blevet en stor del af problemet og ikke af løsningen. Således at du bedre kan være i livet med dets mange og skiftende udfordringer.

For at opnå dette arbejdes der på at lære:

  1. at få et andet syn på- og forhold til dine tanker og følelser, så de ses som det de er og ikke fylder mere end selve livet og nuet
  2. at bevidstgøre dig om dine egentlige værdier og at bruge dem som kompas for dine valg, fravalg og reaktioner i hverdagen og ved større livsændringer (hvorved du bla. bliver mere følelsesmæssigt stabil)
  3. Nærvær, at opøve åben og ikke-dømmende tilstedeværelse i nuet (øget kontakt med- og åbenhed for det der er fremfor hvordan du vil have det skal være). Leve i større fred med vanskelige tanker og følelser.
  4. at opleve dig (dit “selv”) som andet og mere end dine skiftende tanker og følelser (øger bla. en fornemmelse af, at der er noget, der er stabilt ved mig).
  5. opøve accept af det, som ikke lader sig ændre til det bedre. Igennem accepten opnås ofte som bonus i sig selv en bedring.
  6. Engageret handling på dine mål i terapien, i overensstemmelse med dine værdier.

Hvad ønsker du hjælp til?

Dette indkredser vi sammen i terapien på en måde, hvor målet formuleres konkret, specifikt, 100% positivt, og gøres realistisk opnåeligt med delmål, der mærkes indenfor overskuelig tid. På denne måde kan du hurtigt kan komme i gang med at øve dig på dine ønskede færdigheder.

Uanset hvad du kommer med, lægger jeg vægt på at udvise omsorg, interesse og empati, validering og passende udfordring af dine oplevelser, (om muligt) normalisering af dine reaktioner og at tilbyde fagligt funderede redskaber til at opnå et mere hensigtsmæssigt forhold til dine tanker og følelser.

Jeg ser frem til at møde dig 😉

20190816 195250 scaled - Psykolog Haderslev