Parterapi

I par- og familieterapi er det primært relationen, som er i terapi. Vi arbejder både med nutiden, tanker om fremtiden og med den fælles historie. I stedet for en “spøgelsesfortælling” med masser af afmagt og offerposition, søges der hen imod at skabe læring udfra det skete, og en hidtil uopdaget styrkefortælling om jer som par-/gruppe.

Parterapi

Skændes I meget? Eller snakker I næsten ikke sammen mere?

Er der meget vrede, jalousi, frygt eller følelsen af ligegyldighed imellem jer?

Taler I kun om “ufarlige” emner? Er det blevet for overfladisk med berøringsangst overfor jeres dybeste ønsker og håb?

Er I meget uenige om prioriteringer af jeres tid og økonomi? Er der kontroverser om ømhed og sex?

Svært ved at finde fælles fodslag i opdragelsesspørgsmål i forhold til jeres børn?

Er der evt. en misbrugsproblematik hos en- eller begge af jer?

Listen kunne være lang, men det vigtige er, at I som par er enige om, at I begge er villige til at kigge på og være interesserede i at åbne op for nye måder at se på jer selv og hinanden, og måske nye måder at leve sammen på.

Parterapi tilbydes dels dig/jer, som er kørt mere eller mindre fast og ikke kan finde vej ud af sårede følelser, konflikter, misforståelser mv. Dels til dig/jer, som bare har lyst til forebyggende at få kigget på- og udvikle deres forhold til hinanden. I er også velkomne til en afklaring af, hvorvidt I skal “kæmpe videre”.

Målene for mine parterapiforløb vil – afhængig af problemer og personer – ofte være:

  • Mindre skænderi eller ligegyldighed og mere oprigtig aktiv lytning, åbenhed, omsorg, accept, respekt og imødekommenhed
  • Afklaring af, om omsorgen/sympatien/kærligheden er til stede længere, og om den kan findes frem igen
  • Gensidig forventningsafstemning i forhold til dagligdagens pligter og prioriteringer
  • En afklaring af livsværdier individuelt og mellem parterne, og hvilken prioritering disse værdier skal have
  • Given slip på kontrolmønstre og rummelighed overfor vilkår der ikke kan ændres
  • Finde det positive, se hinanden med nye øjne
  • Tage større ansvar og drage mere omsorg for sig selv og egen lykke
  • -Mere ærlighed og større mod (følelsesmæssig frihed).

Familieterapi

Familieterapi tilbydes til familier, der har et behov for samtaler, der kan løsne op for begrænsende og fastlåste mønstre i samspillet. Hvor et, flere eller alle familiemedlemmer er frustrerede over, hvad der foregår i familien.

Det kan dreje sig om en ung, som føler sig uelsket, overset eller som syndebuk, eller det kan være en far, som er depressiv, fordi han føler sig overflødig og ignoreret i familien. Det kan være en mor, som vil bestemme i “butikken”, eller en far, som styrer familien igennem at skabe angst og frygt. Der kan også være tale om, at en forælder er psykisk syg eller har kroniske smerter, hvilket påvirker de øvrige familiemedlemmer.

Listen kan være lang over de problemstillinger, som det kan dreje sig om. Aldersmæssigt vil det være en individuel vurdering, hvad der er hensigtsmæssigt at tage op i familieterapien, eller om der skal noget andet til. Dette finder vi ud af sammen.

Jeg sørger for at skabe en ramme, hvor alle kan føle sig hørt og respekteret. Vi finder frem til, om vi sammen kan formulere et fælles mål at arbejde for. Vi undersøger forskellige versioner af problemopfattelser og udvikler en åbenhed for forskellige perspektiver på sagen.

De problemstillinger, som jeg vurderer, hører hjemme i voksen til voksen verdenen, vil naturligvis ikke blive behandlet i familieterapi men i stedet i en parterapi.

———————————————————

Det ligger mig på sinde, at begge/alle parter i samtalerne føler sig hørt, set, forstået og respekteret. Ansvarsfordelingen mellem parterne er hos voksne jævnbyrdige mennesker i princippet 50/50, så begge har noget at lære! Er relationen ulige, fx børn versus voksne, eller ældre versus yngre søskende, så er fordelingen af ansvar straks mere vægtet.

Temaer, som ofte kommer op i par- og familieterapier er “livsværdier”, “de mange kærlighedssprog”, “verbal og non-verbal kommunikation”, skyggesider, projektioner, “nærvær” mm.

Jeg arbejder primært indenfor rammerne af Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (se afsnit om psykoterapi), men inddrager til tider vinkler fra Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi (ISTDP), Jungiansk analyse, Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), Systemisk Narrativ terapi, Gestaltterapi og NLP.

Der kan endvidere gøres brug af elementer fra kunstterapi, naturterapi (terapi i det fri, walk & talk), positiv psykologi og drømmearbejde.

Jeg bestræber mig på at yde kortere intensive forløb med klare adfærds- og værdimæssige fokuspunkter og mål.

Målgrupper
Unge og voksne
Individer, par og familier

anneliStartsidenTransparent - Psykolog Haderslev