Priser

Honorarer – når det skal rykke!
Du kommer meget bedre og sikkert i mål, når du får en opfølgning imellem sessioner. Opfølgningen er pr. sikker krypteret mail og består af et hjælpsomt skriv imellem os. Alt fra et par linjer til en lille side.

Online, telefonisk, mail og chat-samtaler

Terapeutisk, coachende eller rådgivende
50 min., særtilbud i Coronakriseperioden :  kr. 1000
Rabat til personer med indkomst på kontanthjælpsniveau og derunder: kr. 500

Individuel psykoterapi, rådgivning, coaching og ledersparring

Samtale, øvelser og evt. hjemmeopgaver
90 min., + mailopsamling ml. sessioner: kr. 1950
50 min., + mailopsamling ml. sessioner: kr. 1350

Par- og familiesamtaler

Terapi, coaching eller rådgivning, med øvelser og evt. hjemmeopgaver
90 min., + mailopsamling ml. sessioner: kr. 2100
50 min., + mailopsamling ml. sessioner: kr. 1500

Supervision

Sagssupervision til både psykologer og andre faggrupper, såvel individuelt som gruppe. Kontakt mig venligst for aftale om en god pris.

Sygesikringsordningen, henvist af egen læge til individuel terapi

40 min. (dobbelttider kan bookes)
1. session, egenandel: kr. 412,75
Efterfølgende sessioner: kr. 344,17
Sygesikringshonoraret reguleres i april og oktober. Det offentlige dækker 60% af honoraret.

Der er også indenfor sygesikringen mulighed for en mailkonsultation imellem sessioner, hvilket anbefales.
Hør nærmere herom.

Tilskudsmuligheder for både sygesikringsklienter og fuldt selvbetalende:

Medlemmer af sygeforsikringen danmark kan opnå følgende tilskud (hold dig venligst selv opdateret):
Sygesikringssession: tilskud 200 kr. pr. enkelttid, 400 kr. pr. dobbelttid.
Privatbetalere: tilskud 300 kr. pr. enkelttid, såfremt dine problemer falder ind under sygesikringens 11 henvisningskategorier (venligst google til enhver tid gældende opdaterede regler herom).

Mange forsikringer samt nogle fagforeninger og arbejdsgivere tilbyder til tider også at dække dine udgifter helt eller delvist.

Hvordan fastsættes priserne?

Honorarer under sygesikringen er fastlagt i et samarbejde mellem Dansk Psykologforening og Danske Regioner.
Honorarer ovenfor afspejler ikke kun selve ”mødetiden” men også tid til forberedelse, journalskrivning, eventuelt opfølgende mail imellem sessioner og eventuel supervision. Honoraret afspejler omtrent en årsindtjening som fuldtidsansat psykolog med tilsvarende anciennitet indenfor det offentlige arbejdsmarked. Som privatpraktiserende går følgende udgifter fra honoraret: lønsumsafgift til staten, kontorleje og -drift, løbende efteruddannelse med kurser og supervision og hermed forbundet tabt arbejdsfortjeneste, transport, tidsforbrug til akkreditering, klientforsikring, faglige kontingenter, revisor, repræsentation og marketing, MobilePay transaktionsgebyrer, sygedriftstabsforsikring samt ferie- og pensionsopsparing.