Betaling, tilskud, rammer og betingelser

Honorarernår det skal rykke!

Individuel psykologbehandling med fremmøde, ved walk & talk og naturterapi eller online

Samtale, øvelser og evt. hjemmeopgaver
50 min.:  kr. 1300 incl. lønsumsafgift

Rådgivning, coaching og ledersparring

50 min.:  kr. 1500 incl. moms

Par- og familieterapi

Terapi, coaching eller rådgivning, med øvelser og evt. hjemmeopgaver
80 min.: kr.  2250 incl. moms

Gruppeforløb

stress, angst, depression og ensomhed med baggrund i selvværds- og selvtillidsproblematikker
Kontakt mig venligst vedr. aktive forløb og pris

Supervision

Supervision til både psykologer og andre faggrupper, såvel individuelt som gruppe. Kontakt mig venligst for prisaftale.

 

Lægehenvist behandling 

40 min. (dobbelttider kan bookes)
1. session er en dobbelttid (80 min.), som koster dig 777,92
Efterfølgende sessioner (40 min.): kr. 353,72
Sygesikringshonoraret reguleres i april og oktober.

Gratis lægehenvist angst- og depressionsbehandling (kategori 10 og 11) for unge i alderen 18-24 år er fra politisk side pr. 1. januar 2022 blevet pålagt et aktivitets loft. Jeg har derfor ikke mulighed for at tage flere af denne målgruppe ind. Kontakt evt. en nyetableret sygesikringspsykolog. Eller drøft med lægen, om der er andre henvisningskategorier for dig.

 

Tilskudsmuligheder for både sygesikringsklienter og fuldt selvbetalende:

Medlemmer af sygeforsikringen danmark kan opnå følgende tilskud (hold dig venligst selv opdateret vedr. ændringer):
Sygesikringssession: tilskud 200 kr. pr. enkelttid, 400 kr. pr. dobbelttid.
Privatbetalere: tilskud 300 kr. pr. enkelttid, såfremt dine problemer falder ind under sygesikringens 11 henvisningskategorier.

Mange forsikringer samt nogle fagforeninger og arbejdsgivere tilbyder til tider også at dække dine udgifter helt eller delvist. Endvidere kan kommunen i nogle tilfælde dække dine udgifter til behandling.

Betalingsform

Der betales med bankoverførsel eller kontantafregning. Du kan modtage en faktura, som betales indenfor 2 hverdage.

Afbud

Afbudsfrist for sygesikringsklienter senest dagen inden kl. 16.00, herefter fuld betaling for sygesikringsklienter uanset afbuds- eller fraværsårsag. Ved gentagen sent afbud har psykologen ifølge overenskomsten ret til at opkræve det dobbelte beløb.

Afbud for selvbetalere senest kl. 12 dagen inden. Klienten yder 60% af det vanlige beløb ved overskridelse af afbudsfristen (bemærk, at de fleste psykologer opkræver fuld betaling).

Hvordan fastsættes priserne?

 

Honorarer under sygesikringen er fastlagt i et samarbejde mellem Dansk Psykologforening og Danske Regioner. Øvrige honorarer er beregnet ud fra den vanligt brugte arbejdstid ud over selve mødet.

Honorarer afspejler ikke kun selve ”mødetiden” men også tid til forberedelse, journalskrivning/dokumentation, GDPR-hensyn, og tid til ombooking af aftaler og diverse forespørgsler.

Som privatpraktiserende går følgende tid og udgifter, ud over skat, fra honoraret: kommunikation med læger, lønsumsafgift (ca. 5%) til staten, ferie- og pensionsopsparing, sygedriftstabsforsikring, kontorleje og -drift, løbende efteruddannelse med kurser, supervision og sparring og hermed samtidig forbundet tabt arbejdsfortjeneste, transport, klientforsikring, faglige kontingenter, revisor, div. abonnementer, repræsentation, marketing, tid til betalingspåmindelse, manglende betaling fra klienter, minusrenter,  udækket midlertidig sygdom samt tidsforbrug til obligatorisk måling af klienttilfredshed (akkreditering).