Betaling mv.

Honorarer

Individuel psykologbehandling med fremmøde, ved walk & talk og naturterapi eller online

Terapisamtale, øvelser og hjemmeopgaver

Indledende samtale 50-60 min.: kr. 1475 incl. lønsumsafgift

Efterfølgende sessioner 50 min.:  kr. 1400 incl. lønsumsafgift

Rådgivning, coaching og ledersparring

50 min.:  kr. 1500 incl. moms

Par- og familieterapi

Terapi, coaching eller rådgivning, med øvelser og hjemmeopgaver
80 min.: kr.  2250 incl. moms

Supervision

Supervision til psykologer, som føres til autorisation, og andre faggrupper, såvel individuelt som gruppe. Prisen på supervision aftales afhængigt af opgaven. Kontakt mig for en uforpligtende drøftelse.

 

Individuelt behandlingsforløb med lægehenvisning 

Regionen yder 60 % tilskud, og klientens egenandel er på 40 % af honoraret.

1. session (80 min.), egenandel kr. 814 incl. lønsumsafgift
Efterfølgende sessioner (40-45 min.): kr. 370 kr. incl. lønsumsafgift
Sygesikringshonoraret reguleres i april og oktober.

Gratis angst- og depressionsbehandling (kategori 10 og 11) for unge i alderen 18-24 år er fra politisk side pålagt et aktivitets loft. Jeg har derfor ikke mulighed for at tage flere af denne målgruppe ind i år. Kontakt evt. en nyetableret sygesikringspsykolog eller drøft med lægen, om der er andre henvisningskategorier for dig.

Gruppeforløb med lægehenvisning

Behandling og psykoedukation omkring angst, depression, overtænkning, ensomhed og selvværdsproblemer i fortrolig gruppe

Pris typisk mellem 286 kr. og 345 kr. incl. lønsumsafgift ved efterfølgende møder, afhængig af antal deltagere.

 

Tilskudsmuligheder for både sygesikringsklienter og selvbetalende:

Medlemmer af Sygeforsikringen danmark kan opnå følgende tilskud (hold dig venligst selv opdateret vedr. ændringer):
Sygesikringssession: tilskud indiv. sessioner 200 kr. pr. enkelttid, 400 kr. pr. dobbelttid. Gruppeforløb 100 kr. pr. gang.                     

Privatbetalere: tilskud 300 kr. pr. enkelttid, hvis dine problemer falder ind under sygesikringens 11 henvisningskategorier.

Jeg indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark.

Med en privat sundheds- eller ulykkesforsikring kan du i mange tilfælde få dækket udgifterne til terapi hos en psykolog. Nogle fagforeninger og arbejdsgivere tilbyder også at dække dine udgifter.

Kommunen dækker i nogle tilfælde helt eller delvist dine udgifter til behandling. Hvis du er pensionist dækkes med 75%. For andre borgere, hvis indtægt svarer til kontanthjælpsniveau eller derunder,  dækkes udgiften i nogle tilfælde. Kontakt Borgerservice.

Betalingsform

Der betales med bankoverførsel eller kontantafregning. Du kan modtage en faktura, som betales indenfor 2 hverdage.

Afbud

Afbudsfrist for sygesikringsklienter senest dagen inden kl. 16.00, herefter fuld betaling for sygesikringsklienter uanset afbuds- eller fraværsårsag. Ved gentagen udeblivelse eller sent afbud har psykologen ifølge overenskomsten ret til at opkræve det dobbelte beløb.

Afbud for selvbetalere senest kl. 12 dagen inden. Klienten yder 60% af det vanlige beløb ved overskridelse af afbudsfristen.

Hvordan fastsættes priserne?

Honorarer under sygesikringen er fastlagt i et samarbejde mellem Dansk Psykologforening og Danske Regioner. Øvrige honorarer er beregnet ud fra den vanligt brugte arbejdstid ud over selve sessionen.

Honorarer afspejler ud over selve ”mødetiden” også tid til forberedelse, journalskrivning/dokumentation, GDPR-hensyn, og tid til ombooking af aftaler og diverse forespørgsler.

Som privatpraktiserende går følgende tid og udgifter, ud over skat, fra honoraret: kommunikation med læger, lønsumsafgift (ca. 5%) til staten, ferie- og pensionsopsparing, sygedriftstabsforsikring, kontorleje og -drift, løbende efteruddannelse med kurser, supervision og sparring og hermed samtidig forbundet tabt arbejdsfortjeneste, transport, klientforsikring, faglige kontingenter, revisor, div. abonnementer, repræsentation, marketing, tid til betalingspåmindelse, manglende betaling fra klienter, minusrenter,  udækket midlertidig sygdom samt tidsforbrug til obligatorisk måling af klienttilfredshed (akkreditering).