Psykolog

Anneli Sejer Iversen

Profil

Uddannelse og arbejdserfaring

Uddannelse:

Kandidatgrad som Cand.psych. i 2000 fra Københavns Universitet og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Er autoriseret i 2007 af Psykolognævnet og Socialministeriet.

Efteruddannelse / kurser: 

Psykoterapeutiske kurser indenfor korttidsorienteret psykodynamisk terapi (ISTDP), kognitiv adfærdsterapi (KAT), Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Mindfulness meditation, Gestalt- og anden kropsligt følelsesforløsende terapi, Neurolingvistisk programmering (NLP), Psykodrama, Symboldrama og anden kunstterapi.

Par--og familieterapeutisk orienterede kurser: parterapikurser, Familieopstilling, Encountergruppe og Psykodrama.

Endvidere en række kurser vedrørende assessment, valg af interventionsmetoder, psykologisk undersøgelse og diagnosticering, smertepsykologi og -behandling, coaching og revalideringspsykologi.

Beskæftigelse: 

Siden 2008 selvstændig fuldtidsbeskæftiget i egen klinisk praksis. 2002-08 fuldtidsansat som revalideringspsykolog i amtsligt og kommunalt regi med kliniske, sundheds-/smertepsykologiske og arbejdspsykologiske samt tværkulturelle problemstillinger. Med psykologiske samtaleforløb, smertetacklingskurser og psykologiske undersøgelser som primære opgaver. 2000-2002 udredninger, konsultativ bistand og terapiopgaver som fuldtidsansat psykolog indenfor området børne- og ungdomsrådgivning i kommunalt regi.

I studieårene fungeret som psykologilærer indenfor offentlig forvaltning, handelsskole, daghøjskole og ungdomsskole, afspændingspædagogik og på Politiskolen. Endvidere psykoterapeutisk erfaring indenfor frivillige krisecentre (unge som voksne). Endelig erfaring som ufaglært indenfor industri såvel som omsorgs-fag  i ind- og udland.

Kontakt

Psykologhuset Haderslev
Psykolog Anneli Sejer Iversen
Mariegade 5
6100 Haderslev
 
Tlf. 22 40 12 80
 
info@psykolog-haderslev.dk