Profil

Uddannelse, arbejdserfaring og privat

Uddannelse

Kandidatgrad i psykologi (Cand. Psych.) i 2000 fra Københavns Universitet og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Specialeafhandling: En kritisk analyse af emotionsforståelsen i den klassiske Kognitive Terapi.

Autoriseret som klinisk psykolog i 2007 af Psykolognævnet og Socialministeriet.

Medlem af CROP psykoterapiforskning ved Københavns Universitet samt WHO’s Global Clinical Practice Network.

Efteruddannelse

Mit fokus er på voksen- og ungeområdet, hvor jeg har efteruddannet mig indenfor behandling, coaching, psykoedukation og supervision for individer, par og grupper, samt indenfor udredning og psykologiske undersøgelser.

Jeg uddanner mig dels integrativt med sammentænkning af forskellige terapiretninger, dels helhedsorienteret med opmærksomhed på både krop (sanser, nervesystem), følelse, tænkning, adfærd og social kontekst. Med blik for såvel fortid, nutid som fremtid.

Både bevidste og førbevidste kognitioner samt dybere ubevidste lag spiller en rolle for vores trivsel og funktionsevne, hvorfor jeg fortløbende lærer effektivt at arbejde på alle tre bevidsthedsniveauer.

Jeg vælger ofte oplevelsesorienterede kurser, hvor jeg på egen krop erfarer de metoder, som jeg tilbyder mine klienter. Herved lærer jeg samtidig at pleje min egen selvudvikling og selvomsorg.

Tillige skal nævnes, at jeg løbende orienterer mig i samfundspolitiske emner, som præger nutidens mennesker.

Uddannelsesaktiviteter indenfor de senere år:

PSYKOTERAPIFORSKNING

– Integrativ psykoterapi. Kursusdag for ydernummerpsykologer, Dansk Psykologforening, Kreds Sønderjylland, v/ psykolog, prof. Jan Tønnesvang, 2012

Spiseforstyrrelser i historisk og klinisk belysning.v/ prof. Susanne Lunn, Københavns Universitet, ved online møde for CROP-psykologer, 14.09.2021

Effekten af psykoterapi – et overblik over den eksisterende forskning. V/ lektor Stig Poulsen, Københavns Universitet, ved online møde for CROP-psykologer, 08.02.2022

– Modoverføring i psykoterapi v/ prof. Susanne Lunn, Københavns Universitet, ved online møde for CROP-psykologer, 15.09.2022.

PSYKOTERAPI / BEHANDLING

ISTDP (Intensiv Psykodynamisk Korttidsterapi) introduktionsuddannelse og opfølgende kurser hos psykolog Bjarne Thannel, Jon Friedrikson m.fl. Godkendt af Dansk Psykologforening. 2012-13 i Aarhus og København.

– ACT (Acceptance & Commitment Therapy) introduktionsuddannelse med psykologerne Tobias Lundgreen og JoAnna Dahl hos KognitivGruppen i Aarhus 2008-10, samt onlinekurser hos psykolog Birgitte Sølvstein samt psykolog Rikke Kjeldgaard, 2020-22 med bl.a. Mavis Tsai “Cultivating Courage to Face the Unknown”.

NARM (Neuro Affektiv Relationel Metode) v/psykolog Tove Mejdahl, Godkendt af Dansk Psykologforening. Kreds Fyn, 5 dage, i Nyborg, 2018

Kunstterapi kursusweekends hos Institut for Kunstterapi v/ psykolog Vibeke Skov, 2010-’14, samt omfattende online uddannelse “Healing with the Arts” v/ PhD Mary Rockwood Lane, Florida University, 2020

Akutte traumer. Intervention på individuelt plan, godkendt af Dansk Psykologforening, 2 dage med psykolog Louise Svendsen. Teori og træning med inspiration fra TRE (Tension Releasing Exercises), TFT tapping (Tankefeltterapi), SE (Somatic Experiencing), NARM (Neuro Affektiv Relationel Model) og Hypnoterapi. 2 dage sep. 2022.

– “The Art of Sleeping Well“- online masterclass v/ psykolog Michael Rohde, marts 2022. Et kursus, som inkluderer drømmeforståelse som et væsentligt element i genoprettelsen af en god søvn.

– “Psykologisk Søvnforløb” – online kursus til forbedring af søvnen. v/ psykolog Katrine Hermannsen

“Sleep Super Conference” – 7 dages online kursusprogram skabt af psykolog Alex Howard & Meagen Gibson fra Optimum Health Clinic and Conscious Life, London, England. Med en lang række store kapaciteter, som repræsenterer nytænkning indenfor søvnbehandling. Okt. 2022

Online Training Course on ICD-11 Guidelines for Mental, Behavioural, and Neurodevelopmental Disorders, Nov. 2022.

MINDFULNESS & MINDFULNESSTRÆNING

– Mindfulness meditation, 2 weekends v/cand.mag. Geske Glahn, 2008

– Omfattende online kursusforløb “Foundations of Mindfulness”, hos Dr Elizabeth Slator, Rice University, 2021-22

COACHING OG SELVUDVIKLING 

Coaching uddannelsesforløb hos Axept v/psykolog Birgitte Jepsen 2009-’10, Kollund, samt 2 kursusdage hos Chris MacDonald og Tommy Johnsen 2009 og en dag med sangperformercoach Ulla Munch, 2019

Positive psychology coaching – online uddannelse, 2010.

Radikal vaneændring via omfattende online kursusforløb “Selvimponering” v/psykolog Mette Holm, 2022.

– “OPPE-guiden” online eksamensuddannelse baseret på Kognitiv adfærdsterapi og Jung’s Skyggeteori, v/ psykolog Mette Holm, 201921

Skyggearbejde 3 online selvudviklingsforløb hos hhv. coach Pernille Melsted, psykoterapeut Karina From og psykolog Mette Holm, 2019-20

Selvværdstræning for voksne med emotionelle barndomssvigt:  “Fuel up for Life” (Childhood Emotional Neglect). Online kursusforløb hos psykolog dr Jonice Webb, Lexington, Massachusetts, USA, 2021

Narcissisme – en række forskellige online kurser og webinarer om at være pårørende til en narcissist, med psykolog Dr. Jonice Webb, psykolog Mette Holm, og psykoterapeuterne Berith Siegumfeldt, Mette Glargaard og Rikke Hartman Bossen.

Stress, angst, depression mv. – her følger jeg bl.a. psykolog Birgitte Sølvstein, som matcher min egen forståelse og tilgang. Hun er flittig til at opdatere sig på solid og ny forskning på disse områder.

ONLINE TERAPI

Internetbaseret terapi og rådgivning. v/ psykolog Anne Sophie Bauer. Kursusdag for ydernummerpsykologer, godkendt af Dansk Psykologforening, 2013, Kreds Vejle.

PARTERAPI

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) 5 kursusdage hos psykolog Lone Algot Jeppesen, godkendt af Dansk Psykologforening. Parterapeutisk Institut, Aarhus, 2019

Parforhold og tilknytning, omfattende online kursusforløb hos psykoterapeut Stellah Søgård, Relation & Tilknytningsuddannelsen, 2021-22 

I perioden 1986-2000 har jeg deltaget i kursusdage og kursusforløb indenfor:

KAT (Kognitiv Adfærdsterapi) med stifteren Aaron Beck samt Judith Beck, Christopher Fairburn, Sheldon D. Rose og Frank M. Datilio.

Eugene Gendlins Focusing – en indføring v/ Steven Krycka

Gestaltterapi weekend hos hos Michael Sonne.

Jungiansk drømmeforståelse forløb hos psykolog Henrik Kragh, Nørresnedecentret,

Symboldrama forløb psykolog Svend Ostenfeldt

Psykodrama forløb hos psykologerne Jørgen Steen Christensen og Zanne Lorenzen

Familieopstilling weekend hos psykologerne Gunnel og Leo Berlips, Sverige

Gensidig Terapi uddannelse hos psykolog Klaus Gormsen

NLP (Neurolingvistisk Programmering) kurser hos NLP-huset

Encountergruppe forløb v/ lektor i psykologi Svend Børge Andersen, Københavns Universitet.

Fysiurgisk massage, lægeeksamineret Helse- og idrætsmassør hos fysioterapeut Inge Munk Ejlersen.

Endvidere har jeg gennemført en lang række kurser vedrørende assessment, valg af interventionsmetoder, psykologisk undersøgelse og diagnosticering, kritik af eksisterende diagnose- og medicineringskultur (Svend Brinkmann hhv. Peter Gøtzsche), sorg (Maibrit Guldin), krise- og traumepsykologi (Ask Elklit), angstbehandling (Nicole Rosenberg vs. Jon Friedricson),  depressionsbehandling, ADHD, smertepsykologi og -behandling, funktionelle lidelser, somatisering og psykosomatik, og indenfor selvskadeområdet (Bo Møhl), herunder spiseforstyrrelser og misbrugspsykologi.

 

Supervision ser jeg som en naturlig del af min efteruddannelse og selvomsorg. Jeg modtager supervision afhængig af aktuelle faglige udfordring, og i Psykologhuset har vi psykologer og psykoterapeuter mulighed for gensidig sparring.

Beskæftigelse

Siden 2008 har jeg været selvstændig fuldtidsbeskæftiget i egen klinisk praksis ved navn Psykologhuset Haderslev. Her yder jeg psykologisk behandling, coaching, undervisning og supervision.  I perioden 2008-11 var jeg tilknyttet en tværfaglig smerteklinik (Syddansk Smerteklinik, Haderslev) med udrednings-, behandlings- og undervisningsopgaver. I 2010 opnåede jeg ydernummer til lægehenvisninger via sygesikringsordningen og er i dag primært beskæftiget med denne (brede) målgruppe.

2002-08 var fuldtidsansat som revalideringspsykolog i amtsligt og kommunalt regi (Reva Kolding) med kliniske, sundheds-/smertepsykologiske og arbejdspsykologiske samt tværkulturelle problemstillinger. Med psykologiske samtaleforløb, smertetacklingskurser og psykologiske undersøgelser som primære opgaver.

2000-2002 udredninger, konsultativ bistand, psykologiske undersøgelser og terapiopgaver som fuldtidsansat psykolog indenfor området børne- og ungdomsrådgivning i kommunalt regi (Rådgivningscenter Børn, Unge og Familier, Nykøbing Mors).

I studieårene har jeg ernæret mig som psykologilærer og censor indenfor offentlig forvaltning (Danmarks Forvaltningshøjskole i København og Århus), og jeg har undervist i psykologi på Politiskolen på Amager, handelsskolen Niels Brock, daghøjskolen i Indre By og på ungdomsskoler (Ballerup og Gladsaxe).

Har endvidere ydet frivilligt arbejde på krisecentre (Ungdommens Røde Kors “Ung på Linje” (Østerbro), SR-Bistand (Sortedamsdosseringen), og Gallo (Århus).

Endelig har jeg erfaring som ufaglært indenfor industri såvel som service- og omsorgsfag i ind- og udland.

Bogudgivelse

“Min søster døde, min bror døde”, Kroghs Forlag 2001 /Gyldendal. Fra sorg og savn-serien, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Idé: Anneli Sejer Iversen. Redigeret i samarbejde med journalist Peter Olesen. 196 sider, illustreret. Fotograf: Henrik Bjerregrav. Fagligt niveau: Folkeskole, fra 13 år.

25 børn, unge og voksne beretter om at have mistet en søskende som følge af sygdom, trafikulykke eller selvmord. Bogen omhandler betydningen af søskenderelationer og tab af en søster eller bror, som et overset emne indenfor psykologien. Endvidere beskrives oplevelsen af at stå i skyggen under en søskendes sygdomsforløb og om at stå i skyggen af den afdøde søster eller bror, og i skyggen af forældrenes sorg. (I bogen beskriver jeg også min egen tabsoplevelse som ung).

Forefindes på danske folkebiblioteker.

Personligt

Jeg har valgt at fortælle om mig selv, da jeg oplever, at mange af mine klienter føler tryghed ved at vide, hvem de egentlig åbner sig overfor. Det har jeg ikke noget imod, jeg synes det er fair nok.

Jeg er født i 1965 og opvokset i en provinsby i en familie med kærlige samlevende forældre og en søskendeflok på 4 børn. Mine forældre ejede en større tekstilfabrik, hvor jeg fra 13-års alderen gjorde rent og var i produktionen efter skoletid. Jeg var flittig og klarede mig godt i skolen. Jeg ville gerne være lige så dygtig som mine ældre søskende, så heldigvis kunne jeg lide at lære. Jeg var samtidig meget socialt udadvendt og knyttede mig meget til min veninde på gaden.

I min familie var der stor arbejdsomhed, humor og kreativitet. Og megen sorg. Min mors baggrund som skilsmissebarn og finsk flygtning fra 2. verdenskrig har gjort et dybt indtryk på mig og lært mig meget. Bl.a. om betydningen af at have en tryg tilknytning fra livets start og om hvor svært det kan være at føle sig som en naturlig del af en  anderledes kultur.

Megen smerte og stor livslæring kan jeg kigge tilbage på. I en svær tid, hvor min barndomsveninde prioriterede alt andet end mig, og hvor jeg var udsat for fysisk voldelig mobning, og var ensom, døde min storesøster af en trafikulykke 20 år gammel. En meget sørgmodig tid for 16-årige mig, også fordi jeg havde så ondt af mine forældre. Jeg blev heldigvis holdt oppe af en stærk psyke og nye veninder, som kom til.

Fysisk mindreværd, overdrevent store krav til mig selv og rodløshed var temaer i mit unge voksenliv. Jeg holdt pause fra universitetet, flyttede fra Århus til København for at tage en massøruddannelse og handicapmedhjælperjob. Det var en usikker tid, hvor jeg var i tvivl, om jeg ville gennemføre psykologuddannelsen. Jeg mødte nogle tidligere medstuderende, som åbenbart havde set mig som super dygtig på studiet. Dette styrkede mig i, at jeg nok alligevel egnede mig som psykologistuderende. Min nære studieveninde Helle hjalp mig ind i universet igen, denne gang i København, og holdt mig i ørerne ved første eksamen. Vi havde samtidig en masse sjov med sang og klaverspil, ligesom jeg blev trommeslager i et par glade rockbands.

På studiet vidste jeg ikke helt, hvilken retning min uddannelse skulle tage, så jeg tog mange kurser, som pegede i mange retninger, for ligesom at ruste mig…

Praktiktiden nærmede sig, og jeg mærkede denne her berømte præstationsangst.  Psykologen, som jeg var i praktik hos, troede på mig, og det hjalp rigtig meget. Hun puffede mig ud i meget selvstændige opgaver, og selvom jeg svedte noget over det, har det givet mig en masse erfaring og sikkerhed!

Hen imod slutningen af mit studium, blev min mor helt uventet kræftsyg. Der gik tid, før jeg ville erkende, hvor syg hun var. Jeg nåede dog at få et par måneder sammen med hende, hvor vi fik sagt alt vigtigt, på godt og ondt, til hinanden. Det betød meget for os begge.

Da mor var terminal, omkom Helle, 14 dage inden som følge af en trafikulykke. At fordøje to dødsfald med så kort mellemrum har været svært. Mange år efter, på en ferie, vågnede jeg hulkende fra en drøm, hvor Helle og jeg tog afsked. Det samme skete med min søster og min mor, ad flere omgange. Så lang tid kan oplevelser sidde i os, når de bliver for meget, og vi ikke kan kapere dem.

Få år efter havde jeg en vanvittig fødeoplevelse, hvor jeg gik 21 dage over og kæmpede med uafbrudte veer uden smertelindring i 2 døgn. Vores søn var livløs men overlevede med fynd og klem! Min krop tog skade, og senere fik jeg kroniske smerter, som frarøvede mig megen søvn igennem mange år. Min læge syntes ikke, det var til nogen nytte at lave en klage over forløbet. Det er jeg i dag ikke enig i, men sket er sket. Med rette behandling er smerterne heldigvis et overstået kapitel, men søvnen driller.

Jeg har været budt mange ting i mit liv men har også fået mange gaver af livet. Desuden har jeg selvfølgelig gjort ting, som jeg ikke er stolt af. Jeg har haft et stort udbytte af at få mine oplevelser og mekanismer bearbejdet i terapi. Min selvforståelse er øget, jeg har mere selvmedfølelse (på den gode måde), større selvværd og selvtillid, og jeg både vil og tør livet og andre mennesker i både højden, dybden og bredden! Bumpene på vejen tager jeg med! Jeg forsøger at tage pænt imod dem som en mulighed for læring og udvikling.

Vores “pige i huset”, da jeg var helt lille, skrev til mig for nyligt: “Du var en stille og rolig og smilende pige”. Denne side af mig er jeg stadig i kontakt med. Blot er jeg i dag også så meget andet, i kraft af de oplevelser, jeg er blevet rundet af på grund af et særdeles levet liv!

I 25 år har jeg nu levet sammen med min tyske mand. Vi mødtes første gang på en rockfestival i Tyskland, hvor også Helle var med. Vi føler stor samhørighed. Begge lider vi dog kulturelle afsavn ved at være fra to forskellige lande, ligesom vi personlighedsmæssigt ikke på alle måder skaber synergi. Det har vi begge øvet os på at acceptere, og så tager vi hver især ansvar for at få dækket vores behov på andre måder.

Sammen har vi 2 dejlige sønner, som har et ben på vej ind i de voksnes rækker. Udover at være social med familie og venner, tilbringer jeg masser af tid med at tegne/male, fotografere i naturen, havbadning året rundt, korsang, og med at dygtiggøre  mig menneskeligt og  fagligt.

Vi bor i et lille hus på landet i Sønderjylland i et råhyggeligt landsbymiljø med en skøn udsigt over Skamlingsbanken og det havblå Lillebælt.