Profil

Uddannelse, arbejdserfaring og personligt

Uddannelse

Kandidatgrad i psykologi (Cand. Psych.) i 2000 fra Københavns Universitet og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Specialeafhandling: En kritisk analyse af emotionsforståelsen i den klassiske Kognitive Terapi.

Autoriseret som klinisk psykolog i 2007 af Psykolognævnet og Socialministeriet.

Medlem af CROP psykoterapiforskning ved Københavns Universitet samt WHO’s Global Clinical Practice Network.

 

Beskæftigelse

Siden 2008 har jeg været selvstændig fuldtidsbeskæftiget i egen klinisk praksis i Psykologhuset Haderslev, som jeg stiftede i 2008. Her yder jeg primært psykologisk behandling, rådgivning, coaching, undervisning og supervision. 

I perioden 2008-11 tilknyttet Syddansk Smerteklinik med udrednings-, behandlings- og undervisningsopgaver.

I 2010 opnåelse af ydernummer til lægehenvisninger via sygesikringsordningen.

2002-08 fuldtidsansat som revalideringspsykolog i amtsligt og kommunalt regi (Reva Kolding) med kliniske, sundheds-/smertepsykologiske og arbejdspsykologiske samt tværkulturelle problemstillinger. Med psykologiske samtaleforløb, smertetacklingskurser og psykologiske undersøgelser som primære opgaver.

2000-2002 udredninger, konsultativ bistand, psykologiske undersøgelser og terapiopgaver som fuldtidsansat psykolog indenfor området børne- og ungdomsrådgivning i kommunalt regi (Rådgivningscenter Børn, Unge og Familier, Nykøbing Mors).

I studieårene:

Psykologilærer og censor indenfor offentlig forvaltning (Danmarks Forvaltningshøjskole i København og Århus),

Undervist i psykologi på Politiskolen på Amager, handelsskolen Niels Brock, daghøjskolen i Indre By og på ungdomsskoler (Ballerup og Gladsaxe).

Frivilligt rådgivningsarbejde på krisecentre (Ungdommens Røde Kors “Ung på Linje” (Østerbro), SR-Bistand (Sortedamsdosseringen), og Gallo (Århus).

Erfaring som ufaglært indenfor industri såvel som service- og omsorgsfag i ind- og udland (tjener, kibbutzarbejder, hjemmehjælper- og plejehjemsafløser, handicaphjælper, SFO-medhjælper).

Endelig har jeg arbejdet som uddannet fysiurgisk massør på Fitness Club i Kbh.

Bogudgivelse

“Min søster døde, min bror døde”, Kroghs Forlag 2001 /Gyldendal. Fra sorg og savn-serien, i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Idé: Anneli Sejer Iversen. Redigeret i samarbejde med journalist Peter Olesen. 196 sider, illustreret. Fotograf: Henrik Bjerregrav. Fagligt niveau: Folkeskole, fra 13 år.

25 børn, unge og voksne beretter om at have mistet en søskende som følge af sygdom, trafikulykke eller selvmord. Bogen omhandler betydningen af søskenderelationer og tab af en søster eller bror, som et overset emne indenfor psykologien. Endvidere beskrives oplevelsen af at stå i skyggen under en søskendes sygdomsforløb og om at stå i skyggen af den afdøde søster eller bror, og i skyggen af forældrenes sorg. 

Forefindes i boghandel og på danske folkebiblioteker.

 

Efteruddannelse

Med fokus på voksen- og ungeområdet har jeg efteruddannet mig indenfor psykiatri, behandling, psykoterapiforskning, mindfulness, coaching og psykoedukation for individer, par og grupper, samt indenfor udredning og psykologiske undersøgelser.

Min tilgang er helhedsorienteret bio-psyko-social, hvorfor jeg arbejder eklektisk og integrativt med sammentænkning af forskellige forståelser og terapiretninger. Jeg interesserer mig derfor for kroppen, emotioner og det neuroaffektive område, tænkning, adfærd og social kontekst. 

Jeg har blik for såvel fortid, nutid som fremtid og med inddragelse af bevidste, førbevidste og ubevidste (herunder arketypiske og transgenerationelle) lag. Endvidere er jeg optaget af samfundspolitik, som former menneskelivet.

Ofte vælger jeg oplevelsesorienterede kurser, hvor jeg på egen krop erfarer de metoder, som jeg tilbyder mine klienter. Herved lærer jeg samtidig at pleje min egen selvudvikling og selvomsorg.

Jeg uddanner mig fortløbende, alt efter behov, indenfor:

– psykoterapiforskning

– diagnosticering og diagnosegrupper (herunder implementering af den nye ICD-11)

– forskellige behandlingsretninger og tilgange

– parterapi (tilknytnings- og neuroaffektivt orienteret)

– coaching og rådgivning

– selvudvikling med selfcompassion, selvomsorg, skyggearbejde mv.

– mindfulness meditation 

– supervision

– psykologiske undersøgelser.

 

Behandlingsformer, som jeg i kraft af mange år i faget har taget længere kursusforløb indenfor:

Carl Rogers’ Encountertilgang (individuelt og gruppe)

Psykodrama, en gruppeorienteret gestaltterapeutisk tilgang

ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy

KAT – Kognitiv Adfærdsterapi (individuelt og gruppe)

ACT – Acceptance and Commitment Therapy 

NARM (Neuro Affektiv Relationel Metode)

Jungiansk og intuitiv drømmeforståelse

Kunstterapi, herunder Symboldrama

 

Jeg er også inspireret af kurser indenfor:

 

CFT (Compassionfokuseret terapi)

EFT (Emotionsfokuseret terapi)

TRE (Tension Releasing Exercises)

TFT tapping (Tankefeltterapi)

SE (Somatic Experiencing)

Skyggearbejde (Jung)

Hypnoterapi

NLP – Neurolingvistisk Programmering

Internal Family Systems (IFS)

Systemisk familieopstilling

Healing af transgenerationelle traumer 

Focusing (Eugene Gendlin)

Afspændingsøvelser

Qi Gong

De Fem Rytmer – afbalancerende danseformer.

 

Særlige interesseområder pt.:

Psyko-somatik og smertetilstande

Søvnforstyrrelser

Kompleks PTSD (C-PTSD)

Narcissisme / narcissistisk forstyrrelse i personlighedsstrukturen

Selvtillids- og selvværdsproblemer

Internal Family Systems (IFS)- behandlingstilgang.

 

Personligt

Hvem er vi, når vi ikke lige taler uddannelse og profession? For mig kan det bedst besvares med, hvad jeg elsker at lave, også når jeg ikke får betaling for det. Jeg elsker at beskæftige mig med kreative og musikalske udfoldelser i socialt lag og med mit fag! Så jeg er vel en kreativ og selskabelig musikalsk psykolognørd… eller psykologipassioneret selskabelig kreativ sjæl.

Det skal ikke være en hemmelighed, at det at vælge at uddanne sig til klinisk psykolog kan være affødt af et livsforløb, hvor man har taget sig meget af andre eller reflekteret meget grundet vanskelige opvækstbetingelser. Jeg kan tænke, at jeg – ud over en masse gode muligheder og mennesker i mit liv, som jeg er dybt taknemmelig over – har haft mit “share of shit”… Ihvertfald fungerer mit liv overvejende rigtig godt for mig i dag. Nok grundet den rette indsats.

Problemer og modgang er relative størrelser, når vi ser ud i den store verden. Men store tab, betydelige traumer og en del bump på vejen har jeg oplevet. Det er een ting. Men at stå meget alene med svære følelser er det værste og mest skadelige. Det gjorde jeg, og det har jeg haft brug for terapi for at håndtere.

Jeg vil i mødet med dig kunne genkende på egen krop oplevelser af ensomhed, følelsesmæssige omsorgssvigt, forladthed og tidlige tab, dominerende og manipulerende pårørende, psykisk og fysisk mobning og kønsmæssige grænseoverskridelser, selvværdsproblemer, præstationsangst, kroniske smerter, søvnvanskeligheder, traumatisk fødeoplevelse mm.

Jeg har lært igennem mit liv og min egenterapi at se alle følelser (og faktisk også al adfærd, kroniske smerter og søvnvanskeligheder) som budbringere af noget meningsfuldt. Både de glade, håbefulde og svære følelser. På samme måde vælger jeg via “omvendt psykologi” at se “bøvlede” personer i mit liv som mine lærermestre i at møde mine egne umødte følelser og behov, og opøve min egen integritet, frem for at se de “bøvlede” personer som fjender/krænkere og mig som offer.

Ligeledes oplever jeg, at både jeg og alle andre består af personlighedsdele, som gør deres bedste for at tackle livet. Alle delene vil gerne ses, høres og forstås. Derfor forsøger jeg at give plads til alt, hvad der måske ikke er kærkomment i alle situationer. Hvad var lige det, der skete der? Mon der er brug for lige at tune ind og lytte til sjælens hvisken?… Hov, var der fx lige en skygge (Jung’s begreb), der var involveret her? Eller en undertrykt forladthedsfølelse?

Panikangst, OCD og psykoser har jeg stadig “til gode” at opleve… Men skulle noget sådant dukke op en dag, vil jeg håbe at huske at hilse også disse sider og følelser velkommen. Takke dem, fordi de enten viser mig, at jeg har noget “unfinished business”, fx belastninger, som jeg ikke har taget mig nok af. Jeg ynder at lave såkaldt “indre barn arbejde”. Ikke at der ligger et lille barn i os, men der er overbevisninger, følelser og reaktionsmønstre, som lever videre i os alle, som vi kan lære at tage os af med større selvmedfølelse, end vi har lært hjemmefra. 

Noget af smerten er en underliggende tone i mit liv, som jeg har lært at give sin plads, uden at den skal dominere over mig. Under pres er jeg desuden blevet mindre reaktiv, da jeg igennem terapi er mere bevidst, ligesom nervesystemet er mindre påvirket. Dermed kan jeg bedre navigere efter mine værdier.

Mine følelser oplever jeg som en drivkraft til at blive bevidst om, hvad der betyder noget for mig. Hvilket er nærværende kærlige relationer, autentisk personlig og faglig udvikling, kreativ og musikalsk udfoldelse, kropslig sanselig nydelse og at bidrage til en mere ærlig, humoristisk og venlig verden. 

I 25 år har jeg nu været sammen med min tyske mand. Vi har som alle andre vores op og nedture, men det at invitere alle følelser ind i rummet imellem os, har gjort det mindre farligt og mere levende og varmt at være os sammen og hver for sig. Vi er også heldige at have 2 dejlige unge sønner, som er vores læremestre i at reflektere over, hvad vi står for 😉

Udover at være social, tilbringer jeg tid med at tegne/male, fotografere i naturen, havbadning året rundt, sang, sangskrivning, klaverspil og dans. Og der går også tid med at skrive en bog for voksne børn af følelsesmæssigt umodne og narcissistisk prægede forældre.

anneli3 - Psykolog Haderslev