Profil

Uddannelse, arbejdserfaring og privat

Uddannelse

Kandidatgrad som Cand. psych. i 2000 fra Københavns Universitet og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Er autoriseret i 2007 af Psykolognævnet og Socialministeriet.

Efteruddannelse / kurser:

Psykoterapeutiske kurser indenfor korttidsorienteret psykodynamisk terapi (ISTDP), kognitiv adfærdsterapi (KAT), Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Mindfulness meditation, Gestalt- og anden kropsligt følelsesforløsende terapi, Neurolingvistisk programmering (NLP), Psykodrama, Symboldrama og anden kunstterapi.

Par- og familieterapeutisk orienterede kurser: parterapikurser, Familieopstilling, Encountergruppe og Psykodrama.

Endvidere en række kurser vedrørende assessment, valg af interventionsmetoder, psykologisk undersøgelse og diagnosticering, smertepsykologi og -behandling, coaching og revalideringspsykologi.

Beskæftigelse:

Siden 2008 selvstændig fuldtidsbeskæftiget i egen klinisk praksis. 2002-08 fuldtidsansat som revalideringspsykolog i amtsligt og kommunalt regi med kliniske, sundheds-/smertepsykologiske og arbejdspsykologiske samt tværkulturelle problemstillinger. Med psykologiske samtaleforløb, smertetacklingskurser og psykologiske undersøgelser som primære opgaver. 2000-2002 udredninger, konsultativ bistand og terapiopgaver som fuldtidsansat psykolog indenfor området børne- og ungdomsrådgivning i kommunalt regi.

I studieårene fungeret som psykologilærer indenfor offentlig forvaltning, handelsskole, daghøjskole og ungdomsskole, afspændingspædagogik og på Politiskolen. Endvidere psykoterapeutisk erfaring indenfor frivillige krisecentre (unge som voksne). Endelig erfaring som ufaglært indenfor industri såvel som omsorgs-fag i ind- og udland.

Personligt

Jeg er født i 1965 og opvokset i en familie med samlevende forældre og en søskendeflok på 4 børn. Der var megen humor og kreativitet. Og megen sorg. Min mors baggrund som skilsmissebarn og finsk flygtning fra 2. verdenskrig har gjort et dybt indtryk på mig og lært mig meget. Bl.a. om betydningen af at have en tryg tilknytning fra livets start og om hvor svært det kan være at føle sig som en del af en ny og anderledes kultur.

Det samme gælder tidlige tab af min søster, mor og veninde som følge af kræft og trafikulykker. Tabet af min søster drev mig till at udarbejde bogen “Min søster døde. Min bror døde” (Gyldendal) i 2001. Ensomhed og mobning er også noget, jeg har oplevet i perioder som skolebarn. Præstationangst og rodløshed var temaer senere. Jeg har haft et stort udbytte af at få mine oplevelser bearbejdet i terapi, således at jeg både vil og tør livet.

Siiden 1998 har jeg levet sammen med min tyske mand (som har skærpet min opfattelsesevne overfor den danske kultur). Sammen har vi 2 kærlige, nysgerrige, energiske og selvbevidste skoledrenge, som forstår at stille os skakmat med deres åbne undren over voksnes idéer om livet og verden.

Vi bor i et lille hus på landet i Sønderjylland i et råhyggeligt landsbymiljø med en skøn udsigt over Skamlingsbanken og det havblå Lillebælt.