Psykoterapi

Overvejer du at invitere en psykolog ind, der hvor det gør ondt? Tænker du: “har jeg det skidt nok, vil det blive taget alvorligt?” Eller “kan jeg holde til at gå i terapi?” Og synes du, at det er grænseoverskridende at kontakte en professionel? Føles det flovt at hente hjælp udefra? Eller prøver du overbevise dig selv om, at du har for travlt lige nu? Eller at du lige bør tage dig af nogle andre først?

Min erfaring er, at mange byder sig selv at bokse alt for længe med deres problemer. Når de endelig kommer til mig, har de SÅ meget i bagagen, at man kan undre sig over, at benene ikke har givet efter!

Nogle ting løser naturligvis sig selv over tid, mens andre problemer hænger ved. Dårlige valg og onde cirkler har det med at brede sig som ringe i vandet, hvis vi passivt lader stå til. Får du til gengældt gjort op med det, som spænder ben for dig, vil du opleve, at livet begunstiger dig med flere gode ringe i vandet.

Har du fået nok? Uanset om det er et stort og dybt traume eller mindre daglige indre/ydre belastninger, der går dig på, så er du velkommen hos mig. Der en masse læring og tilfredsstillelse i at få sat spot på ens liv. Jeg gør det jævnligt selv og vil ikke undvære det.

Mon du er klar til at tage dig selv alvorligt og drage større omsorg for dig selv?

Dagligt har jeg mennesker i telefonen, som kæmper med et stort spektrum af psykologiske problemstillinger og følelsesmæssige smerter i livet.

I min klinik modtager jeg personer (fortrinsvis unge og voksne) i terapi med:

 • Selvværds-, selvomsorgs- og selvtillidsproblemer med vanskeligheder med at sige til og fra, og en tendens til perfektionisme, præstations- og eksamensangst mv.,
 • Stress
 • Tendens til overtænkning, bekymringstendens og katastrofetænkning.
 • Søvnproblemer
 • Kroniske smerter
 • Utryghed, ængstelighed samt angstlidelser såsom social angst, genereliseret angst, helbredsangst, fobier eller OCD.
 • Eksistentiel ensomhed med savn af tilhørsforhold
 • Nedtrykthed og depression,
 • Trætheds- og udmattelsesfølelse som ved belastnings- og tilpasningsreaktioner,
 • Kompliceret sorg,
 • Vredesproblemer og jalousi,
 • Psykiske traumer (PTSD) som følge af mobning, vold og seksuelle overgreb
 • Tomhed, identitetsforvirring og ubeslutsomhed,
 • Store humørsvingninger
 • Pårørendeproblematikker
 • Familie- og parforholdsproblemer mm.

 

Hvad går DIG på, hvad længes DU efter, hvad ønsker DU hjælp til?

Dette indkredser vi sammen i terapien på en måde, hvor det, der går dig på, og det som du savner og længes efter bliver tydeligt. Efterfølgende støtter jeg dig i at finde frem til dine værdier og værdibaserede mål, som du kan handle på.

Dine mål gøres konkret, specifikt, positivt, tidsnært, målbart, acceptabelt og realistisk opnåeligt. Med delmål, der kan opnås af dig indenfor en overskuelig tid. På denne måde kan du hurtigt komme i gang med at øve dig på nye færdigheder i relation til dig selv, andre, din fremtid og dit liv.

Hvad kan du forvente hos mig?

Uanset hvad du kommer med, vil du opleve at blive modtaget med omsorg, åbenhed, interesse og empati. Der er intet galt med dine følelser, og vi tager varsomt hånd om dem. Alt afgørende for terapien er, at du føler dig mødt på en god måde, og at du kan genkende dig selv i de spejlinger, som jeg giver dig. Først herefter kommer “værktøjsdelen”.

Du vil også blive udfordret på dine tankemønstre og dit mindset på en måde, der rykker, som du formodentlig aldrig har prøvet før! Således at du dels opøver større selvomsorg, dels tager din styrke/”power” til dig! Herved kommer du ud af din hjælpeløshedsfølelse og eventuelle offerroller.

Er du tilbøjelig til at lade dit liv styre meget af dine tanker, vil du få hjælp til at opnå et ganske anderledes forhold til dine tanker. Du lærer at “holde dem let” og ikke lade dig og dit liv styre af dem. Kort sagt, du lærer at “cutte the crap” og leve dit liv mere autentisk og i større overensstemmelse med dine værdier.

For at få størt mulig sammenhæng mellem på den ene side dine bevidste tanker og intentioner og på den anden side din faktiske adfærd (som i meget høj grad er styret af din underbevidsthed), vil vi bestræbe os på at få din underbevidsthed til at arbejde med. Dette foregår via mindfuldt nærvær overfor din krop, bevægelse, afspænding, suggestion, visualisering, samt projektive og ekspressive metoder som symbol- og drømmearbejde, tegne/male, “den tomme stol” og andre kreative metoder. Nogle har også et stort udbytte af, at vi rykker terapien ud i naturen. Alt efter, hvad der er relevant for dig, og hvad du selv er villig til at afprøve 😉

Vi arbejder sammen, og resultatet er din fortjeneste!

Jeg elsker at tilbyde mine faglige og menneskelige vinkler på din situation, men resultaterne sker i et samarbejde og skabes i sidste ende af dig. Du er den skabende og styrende kraft i dit liv, så du skal ville og have viljen til at ville 😉 Derfor er det af stor betydning, at du afsætter tid til dine mål og til at fremme din selvomsorg, via hjemmeopgaver. 

Hvilke terapiformer kan du forvente?

Igennem egen livserfaring og fortsat faglig åbenhed og nysgerrighed som uddannet psykolog siden år 2000, har jeg en bred og dybdegående forståelse af en lang række psykologiske problemstillinger og terapiformer. Dette bevirker, at jeg har mange faglige traditioner og ressourcer at trække på i mine terapier, alt efter behov og relevans for dig. Således vil du hos mig have mulighed for at opnå hjælp ud fra metoder indenfor:

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT)
 • Mindfulness meditation
 • Mindful selfcompassion tilgang (selvmedfølelse)
 • Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP).
 • Kreativ terapi (kunstterapi)  med intuitive og jungianske vinkler
 • Drømmearbejde og andre projektive symbolterapier (intuitive og jungianske vinkler)
 • Naturterapi, ud fra mit koncept ”Terapi i det fri”
 • Gestaltterapi, bl.a. med  “den tomme stol”
 • Neurolingvistisk programmering (NLP) med suggestion og visualiseringer i en dyb
  afspændt tilstand
 • Kropsorienteret psykoterapi med kropsopmærksomhed, bevægelse og afspænding
 • Metoder fra Metakognitiv Terapi og Positiv psykologi

Min primære forståelsesramme er fra Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en nyudvikling indenfor kognitiv adfærdsterapi. Indenfor ACT kigger man på det hele menneske fremfor at have sygdomsfokus og lave symptombehandling. I stedet for at “knokle på” med at undgå ubehaglige følelser, som alligevel ikke kan undgå i vores liv, så lærer du i stedet at omgås dine tanker og føleleser på en ny måde. En uddybning heraf finder du under menuen Terapi.

ACT-terapiens kerne er at yde hjælp til at opnå større psykologisk fleksibilitet, hvilket betyder, at du er mere mentalt og adfærdsmæssigt fri / mindre fastlåst i kontrolstrategier, som er blevet en del af problemet og ikke af løsningen. Således at du bedre kan være i livet med dets mange og skiftende udfordringer.

En uddybning af ACT finder du under menuen Terapi. Meget kort sagt handler terapien om at lære:

 1. at få et andet syn på- og forhold til dine tanker og følelser, så de ses som det de er og ikke fylder mere end selve livet og nuet
 2. at bevidstgøre dig om dine egentlige værdier og at bruge dem som kompas for dine valg, fravalg og reaktioner i hverdagen og ved større livsændringer (hvorved du bla. bliver mere følelsesmæssigt stabil)
 3. Nærvær, at opøve åben og ikke-dømmende tilstedeværelse i nuet (øget kontakt med- og åbenhed for det der er fremfor hvordan du vil have det skal være). Leve i større fred med vanskelige tanker og følelser.
 4. at opleve dig (dit “selv”) som andet og mere end dine skiftende tanker og følelser (øger bla. en fornemmelse af, at der er noget, der er stabilt ved mig).
 5. opøve accept af det, som ikke lader sig ændre til det bedre. Igennem accepten opnås ofte som bonus i sig selv en bedring.
 6. Engageret handling på dine mål i terapien, i overensstemmelse med dine værdier.

Mærker du i din mave et JA til det, som du har læst ovenfor, og giver du denne stemme lov til at vokse, så vid, at der er hjælp at hente. Du må være indstillet på ca. tre måneders ventetid, men ved et akut behov for rådgivning, kan du få hjælp pr. mail.

Kontakt mig venligst på mobilnummer 22401280, og læg gerne en besked på min telefonsvarer, hvis jeg ikke er til stede. Så vil jeg vende tilbage til dig.

Bedste hilsner

Anneli Sejer Iversen

 

 

kontor scaled - Psykolog Haderslev