Psykolog

Anneli Sejer Iversen

Supervision 

Jeg tilbyder supervision til både egen og andre faggrupper, som ønsker at stille skarpt på de menneskelige aspekter i deres opgaveløsning og samarbejdsrelationer. Det kan typisk dreje sig om sagsbehandlere, pædagoger, lærere, læger og ledere.

Fokus er på sager, dvs. behandlings- eller sam-arbejdet med konkrete borgere/kunder/ansatte.

Supervisionen kan være individuel såvel som i gruppe. 

Supervision er defineret ved, at en mere erfaren person guider en mindre erfaren person indenfor samme eller beslægtet fagområde. Den mindre erfarne fremlægger en eller flere konkrete sager, eventuelt med videooptagelse, og sammen drøfter man, hvad der allerede fungerer godt, og hvad der endnu skal læres.

Supervisor er som en slags læremester, der forsøger at sikre, at lærlingen bliver fagligt klædt på til at udføre sine opgaver forsvarligt og hensigtsmæssigt for klienten/borgeren og i overensstemmelse med etiske regler på området. Hvor dog i mesterlære lærlingen lærer ved at kigge på læremesteren, er det sådan i supervision, at den faglige udvikling sker ved, at mester kigger på "lærlingen".

Målet for supervision er, at de borgere/klienter, som opsøger en behandler, får en god oplevelse og behandling på det kommunikative og psykologisk behandlingsmæssige plan. Og naturligvis, at behandleren kan finde en passende balance mellem egne og borgeres/klienters behov.

Forud for igangsætning af et supervisionsforløb aftales indhold, form, deltagere og hyppighed mv., som udformes som en klar kontrakt.

Kontakt

Psykologhuset Haderslev
Psykolog Anneli Sejer Iversen
Mariegade 5
6100 Haderslev
 
Tlf. 22 40 12 80
 
info@psykolog-haderslev.dk